Een hub voor elke fase in de
carrière van een IT-professional

ICCU helpt bij het vinden van de juiste subsidie- en financieringsmogelijkheden. Er zijn veel verschillende faciliteiten, regelingen en subsidies voor opleidingen, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit.

ICCU beweegt mee met de IT-arbeidsmarkt en biedt altijd een passende opleiding. Of je nou aan het begin van je IT-carrière staat of al jarenlang in het vakgebied werkzaam bent.

Over ICCU

ICCU heeft als missie een maximale relevante in- en doorstroom van (nieuwe) IT-professionals in de regio Utrecht te creëren. Aanleiding hiertoe is een groot tekort aan IT-talent en kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt in Utrecht. Dit probleem kent grofweg drie hoofdoorzaken die we met ICCU aanpakken:

  1. Discrepantie tussen vraag en aanbod. Er bestaat een discrepantie tussen de vraag op de IT-arbeidsmarkt voor wat betreft profiel en skills van vacatures en het (junior) aanbod van schoolverlaters en werkzoekenden.
  2. Onvoldoende doorstroom. Er is onvoldoende doorstroom onder de werkenden in de IT. Dit heeft onder meer te maken met de beperkte participatie in post initieel onderwijs. Hierdoor is er minder plek voor instromers.
  3. Corona investeringsdip. Meer dan ooit zijn mensen nu bereid zich te laten door-/ omscholen in/naar de IT. Echter heeft de pandemie gezorgd voor een dip in investeringen van werkgevers.

Om dit probleem aan te pakken vormt ICCU een publiek private samenwerking waarin HU en NOVI opleidingen aanbieden. De belangrijkste IT-beroepsopleidingen worden samengebracht onder één label. Door aanbod samen te brengen creëert ICCU een attractieve hub voor elke fase in de carrière van een IT-professional. Het aanbod laat ICCU direct aansluiten op de functies waarnaar de meeste vraag/tekort bestaat op de IT-arbeidsmarkt. Door doelgericht op te leiden zorgt ICCU voor een hogere in- en doorstroom op de IT-arbeidsmarkt. Met als gewenste resultaat: 500 in- en doorstromers per jaar creëren binnen de IT-arbeidsmarkt van regio Utrecht.

Om de in- en doorstroom maximaal te laten zijn voor de regio Utrecht, richt ICCU zich op drie pijlers:

  1. Onbekend maakt onbemind. En dat geldt zeker voor de IT. De sector biedt enorme kansen, maar voor veel werkenden (binnen en buiten de IT) is het vaak onduidelijk welke kansen er voor hen zijn.
  2. De rem op mobiliteit in de IT-arbeidsmarkt wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een gebrek aan perspectief. Onderwijs is, bij het opleiden van professionals, geen massaproduct. Dat moet en kan beter worden afgestemd op individuele achtergrond en ambities.
  3. Prijs. Als je in- en doorstroom significant wil laten groeien, moet je er voor zorgen dat je barrières wegneemt. De kosten zijn de grootste barrière. Daarom is het belang financiële faciliteiten te creëren.

IT Career Centre

Regio Utrecht